سنگ ها، راهی زیبا برای رسیدن به آرامش طبیعت
به گوهرآرا خوش آمديد

۵۰ مطلب با موضوع «خواص سنگها» ثبت شده است

انواع شهاب سنگ ها

انواع شهاب سنگ ها

شهابسنگ

با گروه های اصلی شهاب سنگ ها آشنا شوید. آنها در میزان فلز آهن نیکل و آنچه در مورد منظومه شمسی اولیه آشکار می کنند متفاوت هستند.

انواع مختلف شهاب سنگ ها کدامند؟

ادامه مطلب

یاقوت و متافیزیک

یاقوت و متافیزیک

متافیزیک یاقوت

بررسی تاثیرات متافیزیکی یاقوت سرخ بر جسم، ذهن، روح و احساسات و ارتباط این سنگ با چاکراها

ادامه مطلب

سنگ نمک و خواص آن

سنگ نمک

سنگ نمک

بلور طبیعی هالیت

سنگ نمک کانی سدیم کلرید (NaCl) است که با نام هالیت یا کلرید سدیم طبیعی نیز شناخته می‌شود.

ادامه مطلب