سنگ ها، راهی زیبا برای رسیدن به آرامش طبیعت
به گوهرآرا خوش آمديد

۱۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

انگشتر یاقوت سرخ

انگشتر  با نگین سنگ طبیعی یاقوت سرخ و زمرد های تراش برلیان و رکاب نقره سفارشی 

قیمت 450،000 تومان

انگشتر یاقوت سرخ

انگشتر آمیتیست طبیعی

انگشتر با نگین آمیتیست طبیعی (کوارتز ارغوانی) با رکاب سفارشی نقره

قیمت 550،000 تومان

انگشتر آمیتیست طبیعی